Diagnostyka prenatalna

Oferujemy kompleksowe badanie prenatalne w Krakowie. Pomaga ono wykryć choroby genetyczne w łonie matki oraz inne nieprawidłowości płodu. Dzięki niemu można lepiej przygotować się do porodu oraz opracować metodę leczenia, która zostanie wdrożona tuż po narodzeniu dziecka. Wyróżnia się dwa rodzaje badań prenatalnych: nieinwazyjne (USG, test z oceną płodowego DNA ) oraz inwazyjne (np. amniopunkcja).

Umów się na diagnostykę prenatalną w Krakowie.

Badanie prenatalne w Krakowie – cel

Nieinwazyjne  badanie prenatalne pozwala wykryć różne zmiany u płodu jeszcze przed urodzeniem. Są one bezpieczne i nie wiążą się z ryzykiem utraty ciąży.

Nieinwazyjne badania genetyczne w Krakowie

Nieinwazyjne badania genetyczne w oparciu o analizę wolno krążącego DNA płodu (materiał genetyczny) we krwi matki wykonuje się w celu oszacowania ryzyka pojawienia się ewentualnych wad u płodu. Dają najbardziej precyzyjne wyniki spośród wszystkich badań prenatalnych. Na początku pobiera się od kobiety krew żylną, a następnie oznacza się w niej DNA płodu, które przedostaje się do krwi z łożyska. Pozwala ono m.in. na wykrycie zespołów: Downa, Edwardsa, Patau, Klinefertera, Turnera oraz wielu innych nieprawidłowości genetycznych u płodu. Wynik otrzymujemy w ciągu 6-8dni. Badanie to wykonuje się od 10tygodnia ciąży

USG w ciąży, Kraków – cel

USG to jedno z podstawowych badań w ciąży. Wykorzystuje się w nim fale ultradźwiękowe, które odbijają się od określonych elementów.

Pierwsze badanie USG u kobiet w ciąży wczesnej służy potwierdzeniu ciąży wewnątrzmacicznej sprawdzeniu czy się  usytuowała prawidłowo, ocenie liczby płodów, potwierdzeniu obecności ciąży żywej. Nieco później wykonuje się  pierwsze badanie prenatalne USG czyli – innymi słowy – USG genetyczne w Krakowie wykonuje się między 11. a 14. tygodniem ciąży. Pozwala ono w ponad 90 proc. wykluczyć występowanie zespołu Downa, a także zespołu Patau czy zespołu Edwardsa. Badanie to może wykonać ginekolog na NFZ. Kraków to miasto, w którym jest ono refundowane – wystarczy uzyskać odpowiednie skierowanie, a następnie pokazać je w naszej klinice.

  • Drugie badanie USG w ciąży

Kolejne USG prenatalne w Krakowie wykonujemy między 18. a 23. tygodniem ciąży. Na tym etapie sprawdza się rozwój płodu, obecność ewentualnych wad wrodzonych oraz anatomię płodu. Ginekolog określa i ocenia wiek ciążowy, masę płodu, ilość płynu owodniowego oraz długość szyjki macicy przyszłej mamy. Jest to tzw. „badanie połówkowe”. Dzięki niemu można określić charakterystyczne markery, wskazujące na nieprawidłowości genetyczne oraz wykryć wiele wad wrodzonych.

  • Trzecie badanie USG w ciąży

Między 27. a 32. tygodniem ciąży przeprowadzamy trzecie USG prenatalne. Lekarz mierzy obwód brzuszka, główkę oraz długość kości dziecka. Ocenia również stopień dojrzałości łożyska. Badanie pozwala na wykrycie wewnątrzmacicznego zahamowania  wzrostu dziecka. Podczas tego badania sprawdza się  budowę i rozwój narządów wewnętrznych dziecka, gdyż niektóre wady ujawniają  się w późniejszym okresie ciąży.

Test PAPP-A (test podwójny)

Test PAPP-A, zwany również „testem podwójnym” to badanie wykonywane pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży. Polega na tym, że pobiera się od kobiety krew żylną, a następnie sprawdza się stężenie białka PAPP i wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej (wolna podjednostka beta-HCG). Badanie to wraz  z USG  daje do 90% czułości wykrycia takich chorób, jak: zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Pataua.

Diagnostyka inwazyjna w Krakowie

Inwazyjne badania prenatalne lekarz wykonuje jedynie wtedy, gdy metody nieinwazyjne pokazują nieprawidłowe bądź budzące wątpliwości wyniki. Do badań inwazyjnych należą: amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza. Spośród tych badań, zdecydowanie największą popularnością cieszy się amniopunkcja.

Amniopunkcja w Krakowie

Amniopunkcja to badanie, które polega na pobraniu próbki płynu owodniowego, dzięki któremu można zdiagnozować wiele chorób płodu. Badanie, nazywane jest „inwazyjnym”, jednak ryzyko powikłań jest niewielkie. Badanie to wykonuje się po 15. tygodniu ciąży.

Biopsja trofoblastu

Biopsja trofoblastu, zwana też „biopsją kosmówki”, umożliwia wykrycie wad genetycznych płodu. W jego ramach pobiera się część kosmówki, czyli  tkanki, która w przyszłości uformuje łożysko.

Kordocenteza

Podczas kordocentezy pobiera się krew z naczynia pępowinowego płodu. Dzięki temu można wykryć np. anemię czy też hipotrofię płodu, a także zespół Downa czy zespół Edwardsa. Badanie przeprowadza się również w ramach leczenia konfliktu serologicznego. Najczęściej wykonuje się je po 18. tygodniu ciąży. Jest to badanie które wykonuje się zwykle w warunkach szpitalnych. W naszym ośrodku, badanie prenatalne wykonują  lekarze specjaliści  ginekologii i położnictwa oraz perinatologii również w ramach  NFZ. W Krakowie należy jednak spełnić w tym celu pewne warunki, o których więcej piszemy w zakładce „Badania prenatalne w ramach NFZ”.

Rekomendacje