Specjaliści w Hi-gen

Dr n. med. Magda Rybak- Krzyszkowska

Specjalizacje:

– Położnictwo i ginekologia
– Genetyka kliniczna

Ukończyłam Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach rozpoczęłam studia doktoranckie, które zakończyłam obroną doktoratu z zakresu endokrynologii ginekologicznej pod tytułem „Ocena wpływu inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny na zachowanie się masy ciała i objawy wypadowe u pacjentek w okresie okołomenopauzalnym”.

Od 2008 roku pracuję w Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego gdzie zajmuję się opieką nad ciążą powikłaną różnymi schorzeniami oraz diagnostyką prenatalną. W 2012 roku zdałam egzamin specjalizacyjny z położnictwa i ginekologii. W 2013 roku chcąc pogłębić swoje zainteresowania, rozpoczęłam kolejną specjalizację z genetyki klinicznej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ten intensywny czas zaowocował zdanym egzaminem specjalizacyjnym w 2016 z najlepszym wynikiem w Polsce, co zostało docenione przez Ministerstwo Zdrowia podczas Uroczystości Specjalista 2016 w Warszawie. W ten sposób zostałam pierwszym położnikiem-ginekologiem i genetykiem w jednym w Małopolsce.

Mam przyjemność pracować w Pracowni Echokardiografii Płodowej Szpitala Ujastek gdzie wykonuję badania echokardiograficzne płodów. Mam tam możliwość pracy z kardiologiem, uczenia się jego sposobu myślenia o wadach serca u dzieci. Spotykam się z trudnymi przypadkami i mam możliwość ciągłego  kształcenia się. Od początku istnienia jestem wykładowcą i trenerem na Małopolskich Warsztatach Echokardiografii Płodowej organizowanych przez Szpital Ujastek.

Obecnie uczestniczę w dwuletnim międzynarodowym szkoleniu podyplomowym z zakresu medycyny matczyno-płodowej prowadzonym przez Uniwersytet w Barcelonie i Fundacio Medicina Fetal Barcelona. Jest to jeden z dwóch wiodących ośrodków na świecie kształtujący wiedzę i postępowanie w zakresie medycy matczyno-płodowej ze szczególnym uwzględnieniem powikłań dotyczących zaburzeń wzrastania płodu, preeklamsji , diagnostyki i leczenia wewnątrzmacicznego wad płodu, oraz powikłań dotyczących ciąży wielopłodowej. Drugim takim ośrodkiem na świcie jest Fetal Medicine Foundation z Londynu. Pomyślne zakończone szkolenie pozwoli mi uzyskać tytuł międzynarodowego specjalisty w zakresie medycyny matczyno płodowej – (ang. International Master of Maternal-Fetal Medicine).

Ponadto w 2020 roku ukończyłam szkolenie z zakresu neurosonografii płodowej  pod kierunkiem profesorów Gustavo Malingera i Mauricio Hererra.

Wykładam na kursach specjalizacyjnych z genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej.

Jestem certyfikowanym lekarzem z zakresu echokardiografii płodowej oraz diagnostyki prenatalnej. Posiadam wymagane certyfikaty Fetal Medicine Foundation i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Tą drugą specjalizacją zatoczyłam koło i wróciłam do marzeń z czasów liceum. Lubię poszerzać swoja wiedzę, ciągle gdzieś jeżdżę na szkolenia. Moja praca jest moją pasją. Choć brzmi to bardzo banalnie, ja ją po prostu bardzo lubię i mam nadzieje, że będzie tak zawsze. Ponieważ mam możliwość – dziękuje moim Pacjentkom, za to, że mnie obdarzają swoim zaufaniem.

Umów się na badanie:

+48 791 004 003

biuro@hi-gen.pl

Monika Kołodziejczyk-Pietruszka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii odbyła w Klinice Położnictwa i Perinatologii UJ CM w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach, dzięki czemu stale podnosi swoje kwalifikacje.

Pani Doktor prowadzi  Pacjentki w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych, ciąży fizjologicznej i powikłanej, endokrynologii ginekologicznej, diagnostyki i leczenia niepłodności.

Umów się na badanie:

+48 791 004 003

biuro@hi-gen.pl

Lek. med.  Monika Kołodziejczyk-Pietruszka

Specjalizacje:

– Położnictwo i ginekologia

Lek. med. Jolanta Fijak-Moskal

Specjalizacje:

– Genetyka kliniczna
– Pediatria

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistą genetyki klinicznej i specjalistą pediatrii.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam początkowo pracując w Klinice Chorób Dzieci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam tytuł specjalisty pediatrii, a następnie od 2008r. w Poradni Genetycznej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu, uzyskując tytuł specjalisty genetyki klinicznej.

Ponadto przez 7 lat pracowałam w  Zakładzie Genetyki Medycznej PAIP CMUJ w Krakowie na stanowisku asystenta.

Jestem członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, autorką i współautorką publikacji naukowych. Cały czas podnoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych konferencjach i spotkaniach naukowych.

W sferze moich zainteresowań znajduje się poradnictwo genetyczne w przypadkach niepowodzeń rozrodu (poronienia, ciąże obumarłe, dzieci urodzone martwo), poradnictwo prekoncepcyjne (planowanie ciąży), niepłodność męska, poradnictwo prenatalne (w trakcie ciąży), trombofilia wrodzona, poradnictwo u dzieci/dorosłych z zespołami wad wrodzonych, cech dysmorficznych, zaburzeniami rozwoju fizycznego oraz intelektualnego.

 

Umów się na badanie:

+48 791 004 003

biuro@hi-gen.pl

Ukończyłam studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (aktualnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Po studiach rozpoczęłam pracę w I Klinice Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie uzyskałam specjalizację z zakresu pediatrii, a szkoląc się w oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Dziecięcego oraz Kliniki Neonatologii CMUJ specjalizację z neonatologii. To właśnie wtedy rozpoczęło się moje zainteresowanie diagnostyką ultrasonograficzną oraz echokardiograficzną. Zainteresowanie rozpoznawaniem i leczeniem ciężkich wrodzonych wad serca u noworodków zaowocowało podjęciem pracy w Klinice Kardiologii Dziecięcej CMUJ oraz uzyskaniem specjalizacji z zakresu kardiologii dziecięcej. Z Klinika Kardiologii Dziecięcej w USD jest związane zawodowo do dziś, gdzie zajmuję się konsultacjami przed i pooperacyjnymi dzieci z wrodzonymi wadami serca. Praca w Klinice Kardiologii uświadomiła mi znaczenie prenatalnego rozpoznania wad serca dla optymalizacji i poprawy rokowania w terapii wad układu krążenia. Wiedzę z zakresu diagnostyki prenatalnej wad serca uzyskałam szkoląc się w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a także biorąc udział w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą. Doktorat na temat wpływu wad serca na krążenie mózgowe płodu obroniłam w Łodzi. Jako jeden z kilku lekarzy w Polce posiadam Certyfikat dla Zaawansowanych Sekcji Echokardiografii Płodu i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Od kilku lat jest również Kierownikiem Pracowni Echokardiografii Płodu Centrum Medycznego Ujastek w Krakowie, w której udało mi się stworzyć odpowiedni model opieki nad Pacjentką ciężarną i jej chorym dzieckiem. Pracownia jest referencyjnym ośrodkiem z zakresu echokardiografii płodowej w kardiologii prenatalnej w Małopolsce (typu C) , w którym wykowanych jest rocznie ponad 1500 badań echokardiograficznych. Corocznie rozpoznajemy i poprowadzimy blisko 300 patologii kardiologicznych u płodu. Pracownia współpracuje z Oddziałem Patologii Ciąży oraz Oddziałem Intensywnej Terapii Noworodka CM Ujastek w zakresie przygotowania do urodzenia noworodka z wadą układu krążenia. Ośrodek pozostaje w ścisłej współpracy z Kliniką Kardiologii Dziecięcej oraz Kliniką Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, a także Ośrodkiem Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej w Warszawie zajmującym się terapią wewnątrzmaciczną wybranych patologii układu krążenia. Organizuję cykliczne kursy z zakresu echokardiografii płodu dla początkujących i zaawansowanych oraz szkolenia indywidualne, jestem czynnym nauczycielem akademickim Kliniki Kardiologii Dziecięcej CMUJ , prowadzę seminaria i ćwiczenia dla studentów Wydziału Lekarskiego.

Organizuję cykliczne kursy z zakresu echokardiografii płodu dla początkujących i zaawansowanych oraz szkolenia indywidualne. Jestem czynnym nauczycielem akademickim Kliniki Kardiologii Dziecięcej CMUJ , prowadzę seminaria i ćwiczenia dla studentów Wydziału Lekarskiego.

Umów się na badanie:

+48 791 004 003

biuro@hi-gen.pl

Dr. n. med. Beata Radzymińska-Chruściel

Specjalizacje:

– Pediatria
– Neonatologia
– Kardiologia Dziecięca