Badania prenatalne na NFZ

Badania prenatalne maja na celu diagnostykę wrodzonych nieprawidłowości płodu, celem umożliwienia optymalnych warunków dla opieki nad ciężarną oraz jej dzieckiem i bezpiecznego porodu dla Obojga. W przypadku pewnej grupy kobiet (patrz poniżej) są objęte refundacją ze strony NFZ.

Program Badań Prenatalnych jest skierowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów wskazanych przez NFZ:

 • wiek matki powyżej 35 lat (tutaj liczy się aby w danym roku kalendarzowym Pacjentka kończyła 35 lat)
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • zagrożenie zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo
 • nieprawidłowy wynik badania USG i/lub badań biochemicznych w czasie ciąży
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u matki lub ojca dziecka

Aby zostać zakwalifikowanym do bezpłatnych badań w ramach NFZ należy posiadać skierowanie zawierające wskazania do objęcia programem, opis ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w USG, załączone wyniki badań /konsultacji potwierdzające zasadność skierowania, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub innego specjalistę opiekującego się ciężarną z powodu jej obciążeń zdrowotnych.

Jakie świadczenia obejmuje Program badań Prenatalnych w ramach NFZ:

 1.  Badania nieinwazyjne
  • USG płodu w 1 trymestrze ciąży oraz badanie biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi – test PAPPA) wraz z komputerową oceną ryzyka zespołów genetycznych płodu na podstawie danych z USG, wyników biochemicznych oraz danych z wywiadu lekarskiego
  • USG płodu w 2 trymestrze ciąży
  • Poradnictwo genetyczne
 2. Badania inwazyjne (w wybranych przypadkach – gdy istnieją do tego wskazania)

Badania inwazyjne obejmują pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji/ biopsji trofoblastu/ kordocentezy pod kontrolą USG i badania genetycznego z pobranego materiału. W przypadku konieczności dalszej diagnostyki, nie obejmowanej przez program, pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń.

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne badania prenatalne w ramach NFZ wszystkie Pacjentki, które spełniają kryteria włączenia do programu codziennie w dniach: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00- 20.00

kliknij aby pobrać skierowanie

Hi-gen Centrum Medyczne
Ul. Wielicka 42a B1
30-552 Kraków
Tel. 791 004 003

Bezpłatne badania prenatalne w ramach NFZ dostępne w naszym Centrum od 01.01.2019.
Rejestracja pod numerem 791 004 003 w godzinach 8.00-20.00