Badania ultrasonograficzne w położnictwie

Wykonujemy badanie USG w ciąży, w Krakowie. Dzięki niemu można szybko ocenić stan i zdrowie płodu. Przyszłym mamom zaleca się wykonanie USG prenatalnego przynajmniej trzy razy w trakcie ciąży, która przebiega prawidłowo. Jeśli ginekolog ma jednak wątpliwości, może zlecić pacjentce kolejne badania. Więcej niż trzy razy wykonuje USG jednak wiele przyszłych mam, co pozwala im poczuć się bezpieczniej.

USG w ciąży, Kraków – cel

Pierwsze badanie USG u kobiet w ciąży służy potwierdzeniu ciąży wewnątrzmacicznej sprawdzeniu czy się  usytuowała prawidłowo, ocenie liczby płodów potwierdzeniu  obecności ciąży żywej. Pierwsze badanie USG czyli – innymi słowy – USG genetyczne w Krakowie wykonuje się między 11. a 14. tygodniem ciąży. Pozwala ono w 90 proc. wykluczyć występowanie zespołu Downa, a także zespołu Turnera czy zespołu Edwardsa. Badanie to może wykonać ginekolog na NFZ. Kraków to miasto, w którym jest ono refundowane – wystarczy uzyskać odpowiednie skierowanie, a następnie pokazać je w naszej klinice.

Drugie badanie USG w ciąży

Kolejne USG prenatalne w Krakowie wykonujemy między 18. a 23. tygodniem ciąży. Na tym etapie sprawdza się rozwój płodu, obecność ewentualnych wad wrodzonych oraz anatomię płodu. Ginekolog określa  i ocenia wiek ciążowy, masę płodu, ilość płynu owodniowego oraz szyjkę macicy przyszłej mamy. Jest to tzw. „badanie połówkowe”. Dzięki niemu można określić charakterystyczne markery, wskazujące na nieprawidłowości genetyczne.

Trzecie badanie USG w ciąży

Między 27. a 32. tygodniem ciąży przeprowadzamy trzecie USG prenatalne. Lekarz mierzy obwód brzuszka, główkę oraz długość kości dziecka. Ocenia również stopień dojrzałości łożyska. Badanie pozwala na wykrycie wewnątrzmacicznego zahamowania  wzrostu dziecka.

USG w ciąży  w Krakowie – przebieg

Podczas badania USG w ciąży wykorzystuje się fale ultradźwiękowe. Aparat USG wysyła je przez głowicę, a następnie odbijają się one od tkanek. W następnej kolejności wracają one do czujnika, którym lekarz przesuwa po brzuchu pacjentki. Znajdujący się w aparacie system przetwarza informacje i wyświetla je w postaci obrazu na ekranie.

USG w ciąży w Krakowie – wskazania

Badanie USG w ciąży powinna wykonać każda przyszła mama, i to przynajmniej trzy razy. Częstsze ich przeprowadzanie zaleca się m.in. kobietom chorym na cukrzycę lub inne choroby przewlekłe, a także wszystkim tym, u których występują niepokojące dolegliwości. Jest to bezpieczna i bezbolesna metoda, która – dodatkowo – po 20. tygodniu umożliwia poznanie płci dziecka.