Wróć do badań

Diagnostyka prenatalna

Jak przygotować się do badania:

  • brak specjalnych wymogów

Czas trwania badania:

  • zwykle 30-45 minut

W trakcie ciąży zaleca się wykonanie przez wszystkie ciężarne  pacjentki trzech wysoko specjalistycznych badań USG w określonych tygodniach ciąży. Nazywane są one mylnie USG genetycznym, a tak naprawdę mają na celu  sprawdzenie czy dziecko jest prawidłowo zbudowane i czy prawidłowo się rozwija.  Dobrze, żeby było wykonane na dobrej jakości sprzęcie i rzetelnie. Te trzy badania prenatalne powinny być przeprowadzone w odpowiednim czasie trwania ciąży.

Badanie prenatalne 1 trymestr ciąży

Rozwiń

Badanie to jest wykonywane pomiędzy 11tygodniem ciąży, a 13tyggodni 6dni. Istotne jest spełnienie również kryterium minimalnej długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu- 45mm, oraz maksymalnie 84mm.Podczas tego badania oceniania jest wstępnie budowa płodu, oraz markery ultrasonograficzne wskazujące na podwyższone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości genetycznych u płodu. Na koniec badania jest przeprowadzana kalkulacja ryzyka wystąpienia 3 zespołów genetycznych tj. zespołu Downa, zespołu Edwards oraz zespołu Patau. Całość testu wykonywanego w 1 trymestrze ciąży według rekomendacji Fetal Medicine Foundation oraz Polskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów obejmuje dodatkowo test biochemiczny (pobranie krwi z żyły matki) i ocenę markerów biochemicznych, które również włącza się do kalkulacji ryzyka. Zwiększa to czułość badania. Rodzice mogą zrezygnować z wykonywania testu biochemicznego po przedstawieniu korzyści i strat jakie niesie za sobą ta decyzja.

Badanie prenatalne 2 trymestr ciąży

Rozwiń

Badanie to jest wykonywane pomiędzy 18, 12tygodniem ciąży. Nie mniej optymalnie gdy jest to 19-20tydzień ciąży. Podczas tego badania płód jest oceniany od „od stóp do głowy” po to aby ocenić rozwój jego organów i wykryć ewentualne nieprawidłowości. W przypadku podejrzenia /wykrycia wad może być zlecona dodatkowa konsultacja lub diagnostyka np. może być zlecone wykonanie echo serca płodu. Dodatkowo ocenia się podczas tego badania wskaźniki dotyczące płynu owodniowego, lokalizacji łożyska oraz jest oceniana szyjka macicy w badaniu przezpochwowym, żeby wykryć grupę kobiet z podwyższonym ryzkiem porodu przedwczesnego.

Badanie prenatalne 3 trymestr ciąży

Rozwiń

To badanie zwykle jest wykonywane pomiędzy 27-32tygodniem ciąży. Celem tego badania jest ocena rozwoju płodu, profilu jego wzrastania oraz ocena przepływów naczyniowych, zwłaszcza w sytuacji współistnienia w ciąży dodatkowych powikłań jak na przykład cukrzyca ciążowa lub nadciśnienie. Dodatkowo ocenia się budowę płodu, gdyż niektóre nieprawidłowości mogą ujawniać się późniejszym okresie ciąży.