Wróć do badań

Badanie echokardiograficzne płodu

Jak przygotować się do badania:

  • brak specjalnych wymogów

Czas trwania badania:

  • zwykle 30-45 minut

Wstępna ocena serca płodu jest możliwa już podczas pierwszego badania prenatalnego. Nie mniej dokładna ocena jest wykonywana w nieco późniejszym okresie ciąży. Co ważne wady serca mogą mieć charakter ewolucyjny, a funkcja układu krążenia zmienia się w przypadku istnienia wady. Dzieci obarczone wadą serca wymagają nadzoru w trakcie całej ciąży.  Ważna jest także konsultacja kardiologiczna już trakcie trwania ciąży.  Kardiolog to specjalista, który wspólnie z neonatologiem i kardiochirurgiem ( w zależności o typu wady) będzie się opiekował dzieckiem po urodzeniu. Może on udzielić kompleksowej, rzeczowej porady odnośnie rokowania, leczenia i postępowania zarówno w ciąży, ale przede wszystkim po urodzeniu, po to aby Rodzice mogli świadomie przygotować się to sytuacji, w której się znajdą.

W Polsce dzięki pracy i zaangażowaniu wybitnych specjalistek ( wg. porządku alfabetycznego)  Joanny Dangel oraz Marii Respondek-Liberskiej, powstawał sprawnie działający system opieki nad ciężarną, której dziecko ma podejrzenie/rozpoznanie wady serca. Sekcja Echokardiografii Płodowej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego przyznaje certyfikaty  umiejętności badań echokardiograficznych, lekarzom, którzy odbyli odpowiednie szkolenia, wykazali się prawidłowym rozpoznaniem wad serca w ciąży i potwierdzili te umiejętności podczas egzaminu sprawdzającego.

Opieka nad ciężarna, która urodzi dziecko z wrodzoną wadą serca sprawowana jest pod kątem wady serca płodu, głównie w ośrodkach typu C czyli tych, które mają największe doświadczenie i wykrywają ponad 100 wad rocznie. W regionie Polski południowej takim ośrodkiem jest Pracownia Echokardiografii Płodowej Szpitala Ujastek – pod kierownictwem dr Beaty Radzymińskiej-Chruściel. Jest ich kilka w całej Polsce.