Konsultacje genetyczne

Nasz genetyk w Krakowie pomaga rodzinom, które planują posiadanie potomstwa i w których występują choroby dziedziczne. Zajmuje się on diagnostyką chorób genetycznych, poradnictwem genetycznym oraz diagnostyką prenatalną w Krakowie. Ustala m.in. mechanizm dziedziczenia danej choroby, aby pomóc tym parom, które bezskutecznie starają się o dziecko. Lekarz zajmuje się również ustalaniem ojcostwa.

Umów się z genetykiem w Krakowie.

Badanie wolnego płodowego DNA w Krakowie – cel

Genetyk, badając wolne płodowe DNA w Krakowie, jest w stanie określić ryzyko wystąpienia u dziecka różnych chorób genetycznych, m.in. zespołu Downa, zespołu Edwardsa czy też zespołu Patau. Ważne jest to, że badanie nie jest w żaden sposób ryzykowne dla ciąży. Samo „wolne płodowe DNA” to – innymi słowy – materiał genetyczny dziecka, który przenika do krwi matki z łożyska.

Badanie wolnego płodowego DNA w Krakowie – przebieg

Badanie wolnego płodowego DNA polega na pobraniu krwi przyszłej mamy, a następnie – oznaczeniu w niej DNA płodu. Następnie laboratoium bada pobrany materiał przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Jeśli w komórkach płodu znajdują się chromosomy o nieprawidłowej strukturze lub odnotowuje się ich niewłaściwą liczbę, można oszacować ryzyko wystąpienia pewnych wad genetycznych.

Nieinwazyjne testy genetyczne, Kraków – wskazania

Nieinwazyjne testy genetyczne w Krakowie rekomendowane są kobietom w ciąży, które chcą zyskać pewność odnośnie zdrowia przyszłego dziecka. W szczególności rekomenduje się je paniom:

  • u których w rodzinie występowały i występują schorzenia genetyczne,
  • które uzyskały niepokojące wyniki podstawowych badań prenatalnych,
  • które mają przynajmniej 35 lat,
  • które urodziły już dziecko z wadą genetyczną.

W ramach konsultacji genetycznych zadaniem genetyka jest poinformowanie rodziny co do profilaktyki i sposobu leczenia choroby dziedzicznej oraz objęcie rodziny procesem poradnictwa genetycznego. Lekarz współpracuje z rodzicami i lekarzem ginekologiem w zakresie diagnostyki prenatalnej.