Diagnostyka prenatalna

Badania prenatalne maja na celu diagnostykę wrodzonych nieprawidłowości płodu, celem umożliwienia optymalnych warunków dla opieki nad ciężarną oraz jej dzieckiem i bezpiecznego porodu dla Obojga. W przypadku pewnej grupy kobiet (patrz poniżej) są objęte refundacją ze strony NFZ.

Program Badań Prenatalnych jest skierowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów wskazanych przez NFZ:

 • wiek matki powyżej 35 lat (tutaj liczy się aby w danym roku kalendarzowym Pacjentka kończyła 35 lat
 • w 2019 do programu wchodzą Pacjentki urodzone w 1984 i starsze)
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • zagrożenie zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo
 • nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u matki lub ojca dziecka

Aby zostać zakwalifikowanym do bezpłatnych badań w ramach NFZ należy posiadać skierowanie zawierające wskazania do objęcia programem oraz opis nieprawidłowości, oraz załączone wyniki badań potwierdzające zasadność skierowania, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub innego specjalistę opiekującego się ciężarną z powodu jej obciążeń zdrowotnych.

Jakie świadczenia obejmuje Program badań Prenatalnych w ramach NFZ:

 1. Badania nieinwazyjne
  • USG płodu w 1 i 2 trymestrze
  • badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi)
  • komputerową ocenę ryzyka zespołów genetycznych płodu na podstawie testów przesiewowych
  • poradnictwo genetyczne
 2. Badania inwazyjne (w wybranych przypadkach – gdy istnieją do tego wskazania)

Badania inwazyjne obejmują pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji/ biopsji trofoblastu/ kordocentezy pod kontrolą USG i badania genetycznego z pobranego materiału. W przypadku konieczności dalszej diagnostyki, nie obejmowanej przez program, pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń.

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne badania prenatalne w ramach NFZ wszystkie Pacjentki, które spełniają kryteria włączenia do programu codziennie w dniach: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00- 20.00

kliknij aby pobrać skierowanie

Hi-gen Centrum Medyczne
Ul. Wielicka 42a B1
30-552 Kraków
Tel. 791 004 003

Bezpłatne badania prenatalne w ramach NFZ dostępne w naszym Centrum od 01.01.2019.
Rejestracja pod numerem 791 004 003 w godzinach 8.00-20.00