Test podwójny – co to jest? Gdzie przeprowadzić to badanie?

Test podwójny to jedno z nieinwazyjnych badań biochemicznych, przeprowadzanych u kobiet w ciąży. Polega na pobraniu próbki krwi, którą następnie bada się pod kątem stężenia wolnej podjednostki beta-HCG oraz białka płodowego AFP. Badanie pozwala wykryć m.in. zespół Downa, zespół Edwardsa oraz inne aberracje chromosomowe.

Co to jest test podwójny?

Test podwójny to badanie, w ramach którego dwukrotnie pobiera się próbkę krwi od przyszłej mamy: pierwszą w 11. tygodniu ciąży, natomiast kolejną – między 13. a 19. tygodniem. W laboratorium bada się następnie stężenie białka płodowego AFP oraz wolnej podjednostki beta-HCG.

Dzięki testowi podwójnemu można wykryć:

 • zespół Downa,
 • zespół Edwarda,
 • rozszczep kręgosłupa,
 • wrodzony zespół nerczycowy,
 • bezmózgowie,
 • wytrzewienie,
 • inne wady cewy nerwowej.

Wskazania do wykonania testu podwójnego

Test podwójny nie jest badaniem obowiązkowym, jednak warto go wykonać – zwłaszcza wtedy, gdy występuje przynajmniej jedno z poniższych wskazań:

 • wiek powyżej 35 lat,
 • nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych,
 • obecność aberracji chromosomalnych u przyszłej mamy lub taty,
 • wrodzone wady płodu w poprzednich ciążach.

Test podwójny powinny również wykonać kobiety znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka. Dotyczy to głównie tych pacjentek, które w ciąży przyjmowały antybiotyki (tetracykliny), leki przeciwpadaczkowe, a także poddawały się napromieniowaniu lub chemioterapii.

Wyniki testu podwójnego

Warto również poruszyć kwestię interpretacji wyników badania. Jeżeli wskazują one na jakąś chorobę, oznacza to, że istnieje duże ryzyko wystąpienia jej u dziecka. Należy jednak zaznaczyć, że wyniki te nie dają stuprocentowej pewności co do istnienia konkretnych zaburzeń. Jeżeli są one niepokojące, trzeba przeprowadzić kolejne badania, z tym, że są to już z reguły badania inwazyjne (jak np. amniopunkcja).

Jak interpretować otrzymane wyniki badań? W przypadku białka płodowego AFP, czyli alfa-fetoproteiny, powinny wynosić one:

 • 100 µg / na 1 l krwi w I trymestrze ciąży,
 • 300 µg / na 1 l krwi w II trymestrze ciąży,
 • 500 µg / na 1 l krwi w III trymestrze ciąży.

Jeśli poziom białka jest podwyższony, może to wskazywać na ciążę bliźniaczą, ale też wady płodu, jak np. rozszczep kręgosłupa czy bezmózgowie. W niektórych przypadkach może oznaczać to również obumarcie płodu. Z czym związany jest obniżony poziom białka (o około 30 proc.)? Zwykle wskazuje to na zespół Downa lub zespół Edwardsa.

Jak rozumieć z kolei wyniki dotyczące wolnej podjednostki beta-HCG, czyli gonadotropiny kosmówkowej? Normy w ciąży pojedynczej są następujące:

Tydzień ciąży Normy beta hCG (mIU/ml)
3–4 9–130
4–5 75–2600
5–6 85–20800
6–7 4000–100200
7–12 11500–289000
12–16 18300–137000
16–29 1400–53000
29–41 940–60000

 

Jeżeli więc występuje:

 • dwukrotnie podwyższone stężenie beta-HCG – wskazuje to na zespół Downa,
 • obniżone stężenie beta-HCG – wskazuje to na zespół Edwardsa.

Wraz z testem podwójnym zaleca się wykonanie USG (zwłaszcza USG genetycznego).

Test podwójny w Krakowie

Zastanawiasz się, gdzie przeprowadza się test podwójny w Krakowie? Na przykład w Hi-Gen, przy ul. Wielickiej 42A, w lokalu B1. Wcześniej warto do nas zadzwonić na numer 791 004 003 i umówić się na spotkanie. Pamiętaj, że jeżeli masz skierowanie od lekarza, badanie wykonujemy bezpłatnie. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 21.00.